www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Správne vypisovanie dokladov k jednotlivým zásielkam expedovanej drevnej hmoty

Na základe skutočnosti, že pri vypisovaní dokladov k jednotlivým zásielkam expedovanej drevnej hmoty pre našu spoločnosť dochádza neustále k chybám, ako aj s ohľadom na potrebu dodržiavania ustanovení  zákona Slovenskej národnej rady č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a  súvisiacich právnych úprav  Vás chceme touto cestou požiadať o správne a zodpovedné vyplňovanie týchto dokladov.

Týka sa to najmä identifikačných údajov o dodávateľovi, odberateľovi i prepravcovi, ako aj údajov o expedovanom náklade čo do množstva i sortimentnej štruktúry a pôvodu dreva.

 

Ďakujeme.


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)