www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola
  • Referencia - 001 - SK

    SLOVWOOD dbá o to, aby tu slovenské lesy boli aj pre ďalšie generácie. Podporujeme certifikáciu lesov PEFC  a FSC®  a sme držiteľmi certifikátov dodávateľského reťazca oboch týchto certifikačných spoločností

  • Referencia - 002 - SK

    Poskytujeme služby pre najväčšieho slovenského spracovateľa dreva, spoločnosť Mondi SCP. 

  • Referencia - 003 - SK

    Poskytujeme kompletný profesionálny servis pri nákupe a predaji dreva a biomasy ako i komplexné služby pre vlastníkov lesov


small003

Dodávky do Mondi SCP
Dodávky mimo Mondi SCP

small001

Nákup dreva/cenník
Doprava dreva

small002

Nákup a predaj biomasy
Doprava biomasy

small004

Dispečingnovinky
nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)