www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

obrazok001-01slowwod    obrazok001-03

Zelené riešenia

Záleží nám na lesoch. Preto k starostlivosti o ne vedieme najmä deti, pretože pre ne sadíme stromy v dnešných dňoch. 

Zelená ekonomika založená na trvalo udržateľnom rozvoji je našim cieľom. Obnova slovenských lesov, spolupráca s lesníckym sektorom, podpora certifikácie lesov a práca na lepšom vnímaní zelenej ekonomiky sú našimi prioritami.

 

Prehlásenie spoločnosti:

 

Spoločnosť Slovwood Ružomberok, a.s. prehlasuje, že v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a zákona 365/2004 Z.z. v aktuálnom platnom znení plne podporuje dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, ktoré spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku,  manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej v pracovno-právnych alebo obchodných vzťahoch alebo aktivitách“. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

 

Prípadné podnety, spätnú väzbu, sťažnosti, alebo návrhy súvisiace s našou činnosťou, resp. s činnosťou našich obchodných partnerov adresujte prosím na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Politika trvalo udržateľného rozvoja

Systém riadenia trvalo udržateľného rozvoja (SDMS), Politiky trvalo udržateľného rozvoja

Vyhlásenie vedenia spoločnosti o pristúpení k politike Mondi

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)