www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Záleží nám na deťoch. V tieni stromov, ktoré sadíme dnes, budú oni zajtra sedieť. Je dôležité, aby si osvojili vzťah k lesu, lesníctvu, ale aj drevárstvu a spracovateľom ako k nekonečnému cyklu, ktorý pomáha našej planéte, prírode, rastlinám, zvieratám aj ľuďom. 

 

V spolupráci s Národným lesníckym centrom podporujeme projekt Lesná pedagogika, ktorý interaktívnou formou učí deti osvojiť si správny postoj k lesu. 


V roku 2013 sme tak boli súčasťou projektu Krok za krokom smerom k lesu, ako aj Detskej lesníckej univerzity


Spoločne s našim hlavným partnerom, spoločnosťou Mondi SCP sa podieľame na vydávaní kníh pre deti, ľudia zo Slovwoodu sadia stromy počas dobrovoľníckych dní Mondi SCP, ale aj v projekte Vzdelávanie predškolákov o pôvode papiera, jeho recyklácii a zodpovednosti voči lesom. 

 

IMG 0522 IMG 7799

IMG 8021 IMG 9152

 

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)