www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Spoločnosť SLOVWOOD je exkluzívnym nákupcom vlákninového dreva pre najväčšieho výrobcu papiera a celulózy na Slovensku, spoločnosť Mondi SCP. V prípade záujmu o dodávky do Mondi SCP, nižšie nájdete podmienky spolupráce, ako aj registráciu ako nového dodávateľa. Ďakujeme za Váš záujem o spoluprácu s nami. 

weby13

Dôležité informácie:

 

icon pdf 12 Obchodné podmienky

icon pdf 12 Technicko-preberacie podmienky 

 

Informácie pre nových dodávateľov dreva a autodopravcov:

Pred začatím spolupráce s našou spoločnosťou SLOVWOOD Ružomberok, a.s. je potrebné registrovať Vašu spoločnosť v našom informačnom systéme. Pri registrácii je potrebné predložiť:

weby11

Registrácia nového dodávateľa

Výpis z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace.
Identifikačné číslo pre DPH ( IČ pre DPH ) - pre platcov DPH.
Overená kópia zmluvy o zriadení bežného účtu, ktorý bude používaný v obchodnom styku, alebo potvrdenie banky o vedení takéhoto účtu.
E-mailová adresa, na ktorú budú zasielané hlásenia o  dodávkach dreva a preprave ako aj ďalšia korešpondencia.

weby12

Registrácia nového dopravcu:

Výpis z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace.

Identifikačné číslo pre DPH ( IČ pre DPH ) - pre platcov DPH.
Overená kópia zmluvy o zriadení bežného účtu, ktorý bude používaný v obchodnom styku, alebo potvrdenie banky o vedení takéhoto účtu.
E-mailová adresa, na ktorú budú zasielané hlásenia o vykonaných prepravách a ďalšia korešpondencia.

Výbava vozidla a školenia:

Zároveň je potrebné inštalovať zariadenie na sledovanie vozidiel pomocou GPS.

Školenia vodičov nákladných automobilov - povolenie vstupu do Mondi SCP vybavíte na telefónnom čísle: +421 910 555 051.

V prípade otázok sa obráťte na
Ing. Jána Kútnika z oddelenia logistiky.

 

Archív technicko-preberacích a obchodných podmienok:

icon pdf 12 Obchodné podmienky

icon pdf 12 Technicko-preberacie podmienky

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)