www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Nákup dreva: 

 

Pre dodávky dreva do Mondi SCP, kliknite sem.

Pre dodávky dreva mimo Mondi SCP, kliknite sem.

 


 

Informácie pre nových dodávateľov dreva:

Ďakujeme za Váš záujem o spoluprácu. Pre viac informácií kontaktujte Vášho najbližšieho regionálneho zástupcu.

 


 

 

Cenník nákupu dreva pre Mondi SCP zo súkromného sektora

platný pre III.kvartál 2019 (júl - september)

Základný cenník:

 

Listnaté vlákninové drevo (I.sk)

40,50 EUR

buk, javor, jaseň, hrab, breza

Listnaté vlákninové drevo (II.sk)

37,50 EUR

dub, cer, agát

Listnaté vlákninové drevo (III.sk)

26,00 EUR

topoľ, osika, jelša, vŕba, brest, čerešňa, gaštan

Listnaté piliarske výrezy III.C (I.-II.sk)

47,00 EUR

buk, javor, jaseň, hrab, breza, dub, cer, agát

Listnaté netriedené výrezy (I.-II.sk)

45,50 EUR

buk, javor, jaseň, hrab, breza, dub, cer, agát

Listnaté piliarske výrezy III.B (I.sk)

50,00 EUR

buk, javor, jaseň, hrab, breza

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pre cenník platný pre II.kvartál 2019 prosím kliknite sem

 

Bonusy:

Dodávateľ môže získať finančné bonusy za dodržanie zakontrahovaného množstva a za rozsah dodávok. Pre viac informácií kontaktujte svojho regionálneho nákupcu alebo vedúceho oddelenia nákupu dreva.

 

Príplatky:

 

Dodávateľ môže získať logistický príplatok za optimálne zvolený spôsob logistiky dreva (železnica / nákladné autá). Dodávateľ drevnej hmoty s certifikátom FSC môže získať za certifikované drevo príplatok. Pre viac informácií kontaktujte svojho regionálneho nákupcu alebo vedúceho oddelenia nákupu dreva. 

Parita FCA:

naložený dopravný prostriedok na expedičnom mieste predávajúceho 

 

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)