www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie máj 2019 - marec 2020

Vážení dopravcovia,

dovoľujeme si upozorniť na prebiehajúci:

Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie máj 2019 - marec 2020

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.

Na stiahnutie:

Základné informácie


Príloha č. 1 - cenová ponuka
 
Prosíme zaslať cenovú ponuku len elektronicky - ako súbor programu Excel.

Pozn: Pozor, excelovská tabuľka má viac hárkov (záložiek). Vyplňte prosím všetky.

Karty dopravcov za rok 2019

Vážení dopravcovia,

 

keďže sa blíži termín konca platnosti aktuálnych zmlúv o doprave dreva a zároveň uzatvárania nových zmlúv na nasledujúce obdobie, žiadame vás o vyplnenie a zaslanie „karty dopravcu“, ktorá obsahuje:

 

·          - Základné údaje o firme

·          - Zoznam áut , ktoré majú platnú vstupnú kartu do Mondi SCP

·         - Zoznam áut, ktoré nemajú vstupnú kartu do Mondi SCP

·         - Doplňujúce údaje dopravného charakteru (v spodnej časti karty)

 

„Kartu dopravcu“ prosím vyplňte podľa vzoru uvedeného v záložke VZOR a v elektronickej podobe zašlite najneskôr do 6.3.2019 na adresu:

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Bez zaslania riadne vyplnenej karty dopravcu nebude možné uzatvoriť zmluvu o doprave dreva. Zaslaním vyplnenej karty dopravcu potvrdzujete svoj záujem o spoluprácu v nasledujúcom období.

 

Prosím zodpovedne pristúpiť k vyplneniu karty dopravcu aktuálnymi dátami platnými pre rok 2019.

 

Kartu dopravcu stiahnite tu

Ceny dopravy dreva kamiónmi

Vážení dopravcovia. Oznamujeme Vám, že ceny dopravy dreva kamiónmi ostávajú v r. 2019 zatiaľ nezmenené.
K opätovnému prehodnoteniu cien dopravy pristúpime po stabilizácii cien nafty.
 

 

Poplatok za zle vypísaný nákl. list pri železn. dodávkach od 1.1.2019

Vážení dodávatelia, žiadame Vás o dôslednosť pri vypisovaní nákladných listov pri železničných dodávkach, nakoľko nesprávne vypísanie bude pokutované ZSSK Cargo-m od 1.1.2019 poplatkom 10€ za vozeň.

 

Ďakujeme

Nakládka vagónov na VNVK - POPLATKY DP50

Vážení dodávatelia, pri nakládke vagónov na verejn.nakladacích koľajách - VNVK (nie na vlečke) uvádzajte v objednávke vozňov: POPLATKY DP50 BUDE HRADIŤ PLATITEĹ DOVOZNÉHO.

 

Vyhnete sa tak plateniu 15 €/vagón za prvých 24 hod. od pristavenia vozňa na nakládku. Poplatok zaplatí Slovwood.

 

Pokyny pri nakládke na vlečkách vám zašleme neskôr.

Inštrukcie na vypísanie vnútroštát. nákladného listu

Vážení dodávatelia. Na tomto mieste nájdete inštrukcie na vypísanie vnútroštátneho nákladného listu v železničnej doprave do Liskovej od 1.1.2019.

Stiahnite si: Inštrukcie na vypísanie vnútroštátneho nákladného listu

Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019

Vážení dopravcovia,

dovoľujeme si upozorniť na prebiehajúci:

Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.

- Informácie - Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019
- Príloha č. 1 - cenová ponuka

Prosíme zaslať cenovú ponuku elektronicky - ako súbor programu Excel.

Úprava cien dopravy dreva autami od 1.10.2018

Vážení dopravcovia, od 1.10.2018 pristúpime k navýšeniu ceny dopravy autami z SK, CZ a HU o 2,5%.
 

 

Nová verzia (č.4) Technických a obchodných podmienok

Vážení dopravcovia, do Technických a obchodných podmienok k Rámcovej zmluve o preprave dreva sme doplnili odsek 6 o ochrane osobných údajov. Od 1.9.2018 tak platí nová verzia (č.4) Technických a obchodných podmienok k Rámcovej zmluve o preprave dreva.

Zmeny cien dopravy a nakládky platné od 14.5.2018

 

Vážení dopravcovia,

 

aktuálne zmeny cien dopravy a nakládky platné od 14.5.2018

 

sú dostupné na stiahnutie tu

Zmena termínu posúdenia ponúk v prebiehajúcom Výbere dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP

Vážení dopravcovia, dovoľujeme si upozorniť, že posúdenie ponúk v prebiehajúcom Výbere dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie apríl 2018 - marec 2019 sa predlžuje do konca apríla 2018 z dôvodu meškania zasielania ponúk zo strany dopravcov.

Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie apríl 2018 - marec 2019

Vážení dopravcovia,

 

dovoľujeme si upozorniť na prebiehajúci:

 

Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie apríl 2018 - marec 2019

 

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.

 

Na stiahnutie:

 

-          Informácie o projekte - Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie apríl 2018 - marec 2019

-          Príloha č. 1 - cenová ponuka

 

Prosíme zaslať cenovú ponuku elektronicky - ako súbor programu Excel.

Vzor pre zaslanie karty dopravcu na rok 2018

Vážení dopravcovia,

keďže sa blíži termín konca platnosti aktuálnych rámcových zmlúv o preprave dreva  a  v krátkej dobe prebehne výber dopravcov na nasledujúce obdobie, žiadame Vás o vyplnenie a zaslanie „karty dopravcu“, ktorá obsahuje:

·         Základné údaje o firme

·         Zoznam áut , ktoré majú platnú vstupnú kartu do Mondi SCP

·         Zoznam áut, ktoré nemajú vstupnú kartu do Mondi SCP

„Karta dopravcu“ je základným predpokladom uzavretia rámcovej zmluvy o preprave dreva. Prosím vyplňte ju podľa vzoru uvedeného v záložke VZOR a v elektronickej podobe zašlite najneskôr do 23.3.2018 na adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 
Ďakujeme.

 

Na stiahnutie: Karta dopravcu 2018

Aktuálna výzva na predkladanie ponúk – dodávky biomasy II.Q 2018

Aktuálna výzva na predkladanie ponúk – dodávky biomasy II.Q 2018

Vážení dodávatelia, týmto si Vás dovoľujeme upozorniť na aktuálnu výzvu na predkladanie ponúk na dodávky drevnej energetickej štiepky (zostatková energetická biomasa) pre Mondi SCP, a.s. na II. kvartál 2018

 

Úprava cien dopravy dreva autami od 8.2.2018

Vážení dopravcovia, od 8.2.2018 pristúpime k ZVÝŠENIU ceny dopravy dreva autami o 2%.

 

Zároveň upravujeme podmienky pre poskytnutie Príplatku za nakládku hydr.rukou. Bližšie informácie poskytne p. Slašťanová.

Inštrukcie na vypísanie vnútroštátneho nákladného listu

Vážení dodávatelia, inštrukcie na vypísanie vnútroštátneho nákladného listu pre železničnú dopravu do Liskovej sa od 1.1.2018 zmenili. Tieto inštrukcie sú platné do 31.12.2020

Stiahnite si: Inštrukcie na vypísanie vnútroštátneho nákladného listu

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)