www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Aktuálna verzia Technických a obchodných podmienok k Rámcovej zmluve o preprave dreva platnú od 1.10.2019.

Vážení dopravcovia,

na tomto mieste nájdete aktuálnu verziu Technických a obchodných podmienok k Rámcovej zmluve o preprave dreva platnú od 1.10.2019. Zmenila sa len časť venovaná zaklineniu dreva – pokute v prípade zodpovednosti dopravcu.

 

Stiahnite si tu

Reklamácie zistené pri prebierke drevnej hmoty

Vážený dodávateľ, od 21.8.2019 sa môžete vyjadriť k prípadným reklamáciam zisteným pri prebierke drevnej hmoty priamo vo WLS.

 

Návod (manuál) si môžete stiahnuť tu

Zastavenie dodávok dreva 29-31.7.2019

V súvislosti s technologickým pokusom primiešavania ihličnatého dreva v procese výroby papiera je nutné v čase  29-31.7.2019 zastaviť všetky dodávky dreva do Mondi SCP.


Dôvodom tejto krátkodobej odstávky dodávok je zmena systému vnútropodnikovej prepravy, ktorá v tomto čase vylučuje pohyb iných dopravných prostriedkov v celom areáli spoločnosti.

 

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že toto krátkodobé obmedzenie nenaruší celkový proces plánovaných dodávok.

Správne vypisovanie dokladov k jednotlivým zásielkam expedovanej drevnej hmoty

Na základe skutočnosti, že pri vypisovaní dokladov k jednotlivým zásielkam expedovanej drevnej hmoty pre našu spoločnosť dochádza neustále k chybám, ako aj s ohľadom na potrebu dodržiavania ustanovení  zákona Slovenskej národnej rady č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a  súvisiacich právnych úprav  Vás chceme touto cestou požiadať o správne a zodpovedné vyplňovanie týchto dokladov.

Týka sa to najmä identifikačných údajov o dodávateľovi, odberateľovi i prepravcovi, ako aj údajov o expedovanom náklade čo do množstva i sortimentnej štruktúry a pôvodu dreva.

 

Ďakujeme.


Manuál WLS 3.0 (od 1.7.2019) Dopravcovia, Dodávatelia

Vážení dopravcovia, dodávatelia,

 

tu si môžete stiahnuť manuál WLS platný pre novú verziu systému nasadenú od 1.7.2019.

 

Manuál WLS 3.0 Dopravcovia od 1.7.2019

 

Manuál WLS 3.0 Dodávatelia drevnej hmoty od 1.7.2019

Informácia o odstávke Wood Logistic System /WLS/

Vážený obchodný partner,
 
Od 1.7.2019 plánuje naša spoločnosť sprevádzkovať novú verziu informačného systému WLS. Vzhľadom k tomu bude prevádzka súčasnej verzie WLS k 30.6.2019 zastavená a od 1.7.2019 bude uvedená do prevádzky jej aktualizovaná verzia.
 
Z tohto dôvodu bude možné plánovať kamiónové dodávky drevnej hmoty do Mondi SCP, a.s. v súčasnej verzii WLS len do 29.6.2019. Na 30.6.2019 (nedeľu) a na 1.7.2019 (pondelok) nebudú plánované a realizované žiadne dodávky drevnej hmoty do našej spoločnosti. Vagónové zásielky bude možné plánovať len do 26.6.2019.
 
Plánovanie dodávok drevnej hmoty do MONDI SCP, a.s. na 2.7.2019 bude možné realizovať od 1.7.2019 po 12:00 hod. Plánovanie a realizácia dodávok po 2.7.2019 bude prebiehať štandardným spôsobom už v novej verzii WLS. Používateľské účty a heslá budú v stave aké boli v produktívnom systéme WLS k 17.6.2019.
 
V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať oddelenie logistiky (Rastislav Sabucha, tel.: +421 910 555 843), príslušného regionálneho nákupcu, resp. našu spoločnosť zvyčajným spôsobom.
 
Ďakujeme za porozumenie.

 

Pozn: Manuál k novej verzii WLS systému bude dostupný v krátkom čase na www.slovwood.sk

VÝSLEDKY – Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie máj 2019 - marec 2020

VÝSLEDKY – Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie máj 2019 - marec 2020.

 

Čítajte tu

Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie máj 2019 - marec 2020

Vážení dopravcovia,

dovoľujeme si upozorniť na prebiehajúci:

Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie máj 2019 - marec 2020

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.

Na stiahnutie:

Základné informácie


Príloha č. 1 - cenová ponuka
 
Prosíme zaslať cenovú ponuku len elektronicky - ako súbor programu Excel.

Pozn: Pozor, excelovská tabuľka má viac hárkov (záložiek). Vyplňte prosím všetky.

Karty dopravcov za rok 2019

Vážení dopravcovia,

 

keďže sa blíži termín konca platnosti aktuálnych zmlúv o doprave dreva a zároveň uzatvárania nových zmlúv na nasledujúce obdobie, žiadame vás o vyplnenie a zaslanie „karty dopravcu“, ktorá obsahuje:

 

·          - Základné údaje o firme

·          - Zoznam áut , ktoré majú platnú vstupnú kartu do Mondi SCP

·         - Zoznam áut, ktoré nemajú vstupnú kartu do Mondi SCP

·         - Doplňujúce údaje dopravného charakteru (v spodnej časti karty)

 

„Kartu dopravcu“ prosím vyplňte podľa vzoru uvedeného v záložke VZOR a v elektronickej podobe zašlite najneskôr do 6.3.2019 na adresu:

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Bez zaslania riadne vyplnenej karty dopravcu nebude možné uzatvoriť zmluvu o doprave dreva. Zaslaním vyplnenej karty dopravcu potvrdzujete svoj záujem o spoluprácu v nasledujúcom období.

 

Prosím zodpovedne pristúpiť k vyplneniu karty dopravcu aktuálnymi dátami platnými pre rok 2019.

 

Kartu dopravcu stiahnite tu

Ceny dopravy dreva kamiónmi

Vážení dopravcovia. Oznamujeme Vám, že ceny dopravy dreva kamiónmi ostávajú v r. 2019 zatiaľ nezmenené.
K opätovnému prehodnoteniu cien dopravy pristúpime po stabilizácii cien nafty.
 

 

Poplatok za zle vypísaný nákl. list pri železn. dodávkach od 1.1.2019

Vážení dodávatelia, žiadame Vás o dôslednosť pri vypisovaní nákladných listov pri železničných dodávkach, nakoľko nesprávne vypísanie bude pokutované ZSSK Cargo-m od 1.1.2019 poplatkom 10€ za vozeň.

 

Ďakujeme

Nakládka vagónov na VNVK - POPLATKY DP50

Vážení dodávatelia, pri nakládke vagónov na verejn.nakladacích koľajách - VNVK (nie na vlečke) uvádzajte v objednávke vozňov: POPLATKY DP50 BUDE HRADIŤ PLATITEĹ DOVOZNÉHO.

 

Vyhnete sa tak plateniu 15 €/vagón za prvých 24 hod. od pristavenia vozňa na nakládku. Poplatok zaplatí Slovwood.

 

Pokyny pri nakládke na vlečkách vám zašleme neskôr.

Inštrukcie na vypísanie vnútroštát. nákladného listu

Vážení dodávatelia. Na tomto mieste nájdete inštrukcie na vypísanie vnútroštátneho nákladného listu v železničnej doprave do Liskovej od 1.1.2019.

Stiahnite si: Inštrukcie na vypísanie vnútroštátneho nákladného listu

Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019

Vážení dopravcovia,

dovoľujeme si upozorniť na prebiehajúci:

Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.

- Informácie - Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019
- Príloha č. 1 - cenová ponuka

Prosíme zaslať cenovú ponuku elektronicky - ako súbor programu Excel.

Úprava cien dopravy dreva autami od 1.10.2018

Vážení dopravcovia, od 1.10.2018 pristúpime k navýšeniu ceny dopravy autami z SK, CZ a HU o 2,5%.
 

 

Nová verzia (č.4) Technických a obchodných podmienok

Vážení dopravcovia, do Technických a obchodných podmienok k Rámcovej zmluve o preprave dreva sme doplnili odsek 6 o ochrane osobných údajov. Od 1.9.2018 tak platí nová verzia (č.4) Technických a obchodných podmienok k Rámcovej zmluve o preprave dreva.

Zmeny cien dopravy a nakládky platné od 14.5.2018

 

Vážení dopravcovia,

 

aktuálne zmeny cien dopravy a nakládky platné od 14.5.2018

 

sú dostupné na stiahnutie tu

Zmena termínu posúdenia ponúk v prebiehajúcom Výbere dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP

Vážení dopravcovia, dovoľujeme si upozorniť, že posúdenie ponúk v prebiehajúcom Výbere dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie apríl 2018 - marec 2019 sa predlžuje do konca apríla 2018 z dôvodu meškania zasielania ponúk zo strany dopravcov.

Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie apríl 2018 - marec 2019

Vážení dopravcovia,

 

dovoľujeme si upozorniť na prebiehajúci:

 

Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie apríl 2018 - marec 2019

 

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.

 

Na stiahnutie:

 

-          Informácie o projekte - Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie apríl 2018 - marec 2019

-          Príloha č. 1 - cenová ponuka

 

Prosíme zaslať cenovú ponuku elektronicky - ako súbor programu Excel.

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)