www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Organizačné pokyny pre dopravcov dreva do Mondi SCP (WLS, súhlasné listy, dispečing)

Ďakujeme, že pri dodávkach dreva do Mondi SCP aj ako dopravca dodržiavate pravidlá. Umožňuje to kvalitnejšiu spoluprácu, vzájomnú dôveru a plynulejšie dodávky. 

EČV

 

 ·         Nesmie byť v súhlasnom liste prepisované.

 ·         V súhlasnom liste musí byť uvedené vozidlo, ktoré skutočne príde.

 

DOPRAVCA

 ·         Nesmie byť v súhlasnom liste prepisovaný.

 ·         V súhlasnom liste musí byť uvedený dopravca, ktorý skutočne príde.

 

 DREVINA A KVALITA

 ·         Nesmie byť v súhlasnom liste prepisovaná.

 ·         V súhlasnom liste musí byť uvedená Drevina a Kvalita (sortiment), ktorá skutočne príde.

 

 NAKLADACIA STANICA

 ·         Nesmie byť v súhlasnom liste prepisovaná.

 ·         V súhlasnom liste musí byť uvedená nakladacia stanica, kde sa skutočne nakladalo.

 

 ČÍSLO SÚHLASNÉHO LISTU

 ·         Nesmie byť v súhlasnom liste prepisované.

 

 RUČNE VYPISOVANÉ SÚHLASNÉ LISTY

 ·         Všetky údaje musia byť čitateľne vypísané.

 

TLAČ SÚHLASNÝCH LISTOV

 ·         Je ZAKÁZANÉ žiadať obsluhu cestnej váhy MSCP, alebo preberača o vytlačenie súhlasných listov.

 

DISPEČING WLS

 ·         Dispečing WLS je pre dopravcov dostupný vždy v priebehu poslednej polhodiny trvania kamiónového vykládkového časového okna v čase od 7:00 do 21:00 (teda: 7:00-7:30; 8:30-9:00; 11:00-11:30; 12:30-13:00; 15:30-16:00; 18:30-19:00; 20:30-21:00).

 ·         Prehlásenie auta prostredníctvom operátora do skoršieho časového okna (najskôr 30 minút pred skončením aktuálneho okna) je možné len pre autá, ktoré sú prihlásené v nasledujúcom časovom okne.

 

OPERÁTOR WLS NESMIE

 ·         Operátor WLS nesmie založiť požiadavku na prepravu na žiadosť dopravcu. Je potrebné minimálne potvrdenie požiadavky e-mailom od dodávateľa.

 

AK SA NEDOVOLÁTE

·         V prípade, že sa opakovane nedovoláte operátorovi WLS prosím pošlite SMS na tel. číslo 0910/555784 s textom: Nedovolal som sa, meno dodávateľa/dopravcu. Ozveme sa Vám späť. Ďakujeme, že nám pomôžete skvalitniť komunikáciu.

 

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)