www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Evidovanie nakládky v súhlasných listoch (kamióny)

Vážený dopravca, v súvislosti so zmenami v organizovaní nakládky vo WLS, ktoré budú platné od 8.1.2015 bude potrebné v súhlasných listoch pre dopravu kamiónom uvádzať EČV vozidla, ktoré vykonalo nakládku.

 

Týka sa to dodávok, kde dodávateľ dreva nezabezpečil nakládku na mieste (napr.: Lesy SR - nakládky na OM v lese alebo na expedičných skladoch, keď nakladanie zabezpečil dopravca).

 

-        Výber nakladača - v týchto prípadoch vyberie dopravca počas registrácie dopravy vo WLS (t.j. počas prihlasovania sa na prepravu, predvolený nakladač je ten, kto realizuje aj dopravu).

 

-        EČV nakladača  - v súhlasnom liste sa vpíše rukou na mieste nakládky v pravej časti pod vytlačeným názvom firmy nakladača. (Viď obrázok).

 

vozidlo ktore nakladalo

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)