www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Zmena ceny prepravy do Mondi SCP, a.s. Ružomberok

Vážený dopravca,

na základe ustanovenia Článku 5, ods. 5.2.6. Rámcovej zmluvy o preprave dreva si Vám týmto spoločnosť SLOVWOOD Ružomberok, a.s. dovoľuje oznámiť, že s platnosťou od 16.02.2015 budú znížené všetky ceny prepravy dreva do Mondi SCP, a.s. (Ružomberok) uvedené v platných objednávkach k rámcovej zmluve o preprave dreva o 3 %.

Dôvodom vyššie uvedeného kroku je dlhodobý trend poklesu ceny nafty, ktorá za posledný štvrťrok 2014 klesla o 9,6%. Uvedený klesajúci trend bude podľa odborníkov pokračovať.

V prípade, že sa tento trend zmení, dôjde k opätovnému prehodnoteniu cien prepravy dreva do Mondi SCP, a.s..

Ing. Luděk Heralt, Ph.D
predseda predstavenstva

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)