www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Zmena bankového spojenia (New bank data)

Vážený obchodný partner,

 

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že od 1.5.2015 má naša spoločnosť nové bankové spojenie v  UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava. Pôvodný účet vo VUB nebudeme v budúcnosti používať.

 

Dáta nového bankového spojenia:

Bankový účet: 1423088061/1111

IBAN: SK12 1111 0000 0014 2308 8061

BIC: UNCRSKBX

 

 

New bank data

Bank: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Bank account: 1423088061/1111

IBAN: SK12 1111 0000 0014 2308 8061

BIC: UNCRSKBX

 

Thank you in advance for your cooperation.

 

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)