www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Drevo s dĺžkou 5m

Vážený dodávateľ! Od pondelka 17.8.2015 (vrátane) budeme preberať aj drevo s dĺžkou 5m. V súčasnej dobe pracujeme na zmene technicko-preberacích podmienok, kde bude drevo s dĺžkou 5 m z technických dôvodov vylúčené. Preto žiadame všetkých dodávateľov dreva do Mondi SCP o zastavenie výroby 5 m výrezov.  Jednotlivé požiadavky na dopravu kamiónom bude možné zadať do WLS najskôr v piatok 14.8.2015 od 9:00 hod.

 

Kamióny s 5m drevom budú do Mondi SCP prijímané v časových oknách medzi 6:00 a 21:00 hodinou. Prosím, v rámci možností, prispôsobiť tomuto aj časy nakládky kamiónov.

 

Za pochopenie ďakujeme. Tešíme sa na spoluprácu

                                                                                                                             Ing. Luděk Heralt, Ph.D.

                                                                                                                             Slovwood Ružomberok, a.s.

                                                                                                                             riaditeľ spoločnosti

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)