www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Informácia o odstávke Wood Logistic System /WLS/

Vážený obchodný partner,
 
Od 1.7.2019 plánuje naša spoločnosť sprevádzkovať novú verziu informačného systému WLS. Vzhľadom k tomu bude prevádzka súčasnej verzie WLS k 30.6.2019 zastavená a od 1.7.2019 bude uvedená do prevádzky jej aktualizovaná verzia.
 
Z tohto dôvodu bude možné plánovať kamiónové dodávky drevnej hmoty do Mondi SCP, a.s. v súčasnej verzii WLS len do 29.6.2019. Na 30.6.2019 (nedeľu) a na 1.7.2019 (pondelok) nebudú plánované a realizované žiadne dodávky drevnej hmoty do našej spoločnosti. Vagónové zásielky bude možné plánovať len do 26.6.2019.
 
Plánovanie dodávok drevnej hmoty do MONDI SCP, a.s. na 2.7.2019 bude možné realizovať od 1.7.2019 po 12:00 hod. Plánovanie a realizácia dodávok po 2.7.2019 bude prebiehať štandardným spôsobom už v novej verzii WLS. Používateľské účty a heslá budú v stave aké boli v produktívnom systéme WLS k 17.6.2019.
 
V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať oddelenie logistiky (Rastislav Sabucha, tel.: +421 910 555 843), príslušného regionálneho nákupcu, resp. našu spoločnosť zvyčajným spôsobom.
 
Ďakujeme za porozumenie.

 

Pozn: Manuál k novej verzii WLS systému bude dostupný v krátkom čase na www.slovwood.sk

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)