www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Zelený deň

SLOVWOOD sa stal partnerom Lesníckych dní 2012. Spoločne s Lesmi SR, odštepným závodom Liptovský Hrádok, Národným lesníckym centrom, spoločnosťou Mondi SCP sme usporiadali Zelený deň. Cez 120 dobrovoľníkov z radov zamestnancov Mondi SCP a SLOVWOOD s rodinami vysadilo viac než 600 stromov v lokalite Čierny Váh v Liptove. Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra viedli deti k lepšiemu poznaniu sveta.

IMG 2581

Pozrite si video z podujatia:

 

http://www.lesnickedni.sk/index.php?option=com_content&;task=view&id=73&Itemid=59

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)