www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Detská lesnícka univerzita

 Detska lesnicka univerzita

 

Pomáhame podporovať environmentálne vzdelávanie a povedomie u žiakov základných škôl. Sme partnerom projektu Detská lesnícka univerzita 2012/2013

 

3. ročník: 2012/2013

Pre veľký úspech  a záujem partnerov podporovať environmentálne vzdelávanie a povedomie u žiakov základných škôl sa 14. 12. 2012 otvoria brány Detskej lesníckej univerzity vo Zvolene.

Na slávnostnej imatrikulácii prednesú žiaci slávnostný sľub študentov Detskej lesníckej univerzity a prevezmú z rúk zástupcu Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene index študenta Detskej lesníckej univerzity.

Aké témy čakajú študentov DELESUN v školskom roku 2012/2013?

december 2012                              Les nie sú len stromy

                                                           Ing. Zuzana Sitková, PhD.

január 2013                                     Môže počítačová hra "vyveštiť" budúcnosť lesa?

                                                           doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.

január 2013                                     Z poľovníckej kapsy

                                                           Ing. Miroslav Ostrihoň                                       

február 2013                                    Prečo je drevo najlepšia voľba

                                                           Ing. Martin Lieskovský, PhD.

marec 2013                                     Lesní architekti

                                                           Ing. Milan Lichý

apríl 2013                                         Príbeh lesa od semienka po strom

                                                           doc. Ing. Peter Jaloviar, PhD.      

máj 2013                                          Tajomstvá našich stromov

                                                           Ing. Ivana Sarvašová, PhD.

jún 2013                                           Osud lesov je v našich rukách

                                                           doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

jún 2013                                           Odborná exkurzia – MONDI SPC a.s., Ružomberok

Koordinátor projektu:

NLC-logo.jpg

Hlavný partner projektu:

vlm.jpg

Partneri projektu:

loga_lesy_slov_tu.png

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)