www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola

Všetko drevo, s ktorým obchoduje Slovwood pre Mondi SCP je kontrolované.

pefc

V rámci zásad správnej lesníckej praxe dávame dôraz na certifikáciu lesov.

4   drevo 01-nestandard2  co je pefc 3

 

Obe certifikačné schémy FSC (FSC-C007690) a PEFC™  zaručujú, že drevo je sledované a pochádza z dobre obhospodarovaných lesov. Sme vlastníkom certifikátov dodávateľského reťazca Chain-of-Custody.

 

 

 certifikat JPG    certifikat NEW JPG

 

Čo je PEFC

PEFC  prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Vďaka svojej ekoznačke dokážu zákazníci a spotrebitelia identifikovať výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. PEFC  je globálna organizácia zastrešujúca národné certifikačné systémy, ktoré sú vytvorené za účasti všetkých záujmových skupín a prispôsobené národným prioritám a podmienkam. Každý národný systém certifikácie lesov podlieha náročnému medzinárodnému hodnoteniu nezávislým posudzovateľom, ktorý preveruje súlad systému s požiadavkami PEFC , aby sa zabezpečila jednotnosť s medzinárodnými požiadavkami.

Čo je FSC® ?

Forest Stewardship Council ® (FSC-C007690) je nezávislá, medzinárodná, mimovládna organizácia (združenie), ktorá bola založená v roku 1993 v Mexiku. FSC  poskytuje pre ľudí s rôznymi záujmami a zameraním fórum na diskusiu, úvahy, analýzu a riešenie problémov o obhospodarovaní lesov v danej krajine a svete. Cieľom organizácie je podpora zodpovedného obhospodarovania lesov v celosvetovom meradle. FSC  vytvorila systém certifikácie lesov (10 princípov a 56 kritérií), ktorý umožňuje identifikovať environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov. Kde vznikla myšlienka na založenie FSC :
- Rastúce povedomie o dôležitosti lesov pre trvalo udržateľný rozvoj.
- Záujem o deštrukciu a nesprávne využívanie globálnych lesných zdrojov.
- Rastúca požiadavka rozšíriť význam lesov a lesníckeho priemyslu o sociálne, environmentálne, ako aj ekonomické hodnoty.

nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)


nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)