www.slovwood.sk, © 2012 by SLOVWOOD
Communicated by Stodola
  • Reference - A1 - EN

    We provide complex professional service at purchase and sale of wood and biomass as well as complex services for forests owners

  • Reference - A2 - EN

    We provide services for the biggest Slovak wood processing company, Mondi SCP

  • Reference - A3 - EN

    SLOVWOOD cares about sustainability. We support PEFC and FSC  forests certification and we own chain-of-custory supply chain certificates of both the schemes


small003

Deliveries to Mondi SCP
Deliveries out of Mondi SCP

small001

Wood Purchase
Wood Transport

small002

Biomass Purchase and Sale
Biomass Transport

small004

Dispatchingnews
nákup dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre Mondi SCP, dodávky dreva pre priemysel, obchodovanie s drevom, kúpa dreva, predaj dreva, doprava dreva, biomasa, logistika dreva, zodpovedné podnikanie s drevom, predaj reziva, obchodovanie s biomasou, certifikované drevo, PEFC, FSC, predaj dreva na pni, les a ťažba dreva, služby pre vlastníkov lesa, piliarske drevo, vlákninové drevo, palivové drevo, vykupovanie dreva, slovenské drevo, drevo a lesy na Slovensku, zostatková energetická biomasa, drevná hmota, technologická štiepka, energetická štiepka, vývoz, dovoz dreva, pilina, piliny, odrezky odkôrnené, odrezky neodkôrnené, pelety, brikety, korene, kôra, dodanie (dreva, biomasy), štiepkovač, zvyšky po ťažbe, walking floor (posuvná podlaha)