Všeobecné informácie

Od vlastníkov lesa, od urbariátov, lesných komposesorátov, pozemkových spoločenstiev, mestských a obecných lesov a ostatných subjektov máme záujem v oblasti nákupu o zostatkovú energetickú biomasu - dendromasu: nehrubie, zvyškovú hmotu po ťažbe, vrcholce, palivové drevo a iné zostatkové materiály vhodné na energetické využitie.

Ako popredný dodávateľ biomasy, najmä energetických a technologických štiepok, zostatkovej energetickej biomasy a drevnej hmoty podľa noriem STN či už pre odvetvie energetiky, alebo pre ďalších spracovateľov,  ponúkame pre našich zákazníkov komplexné riešenia dodávok "na mieru".                    

V prípade záujmu o obchodnú spoluprácu či už v oblasi nákupu alebo predaja nás prosím kontaktujte.