Novinky

Tender na dodávky biomasy do MSCP

Vážení dodávatelia,

Vyhlasujeme tender na dodávky biomasy do MSCP na jún - september 2022 Viac

Nové TOP k rámcovej zmluve o preprave dreva

Vážení dopravcovia,
Predstavujeme vám nové Technické a obchodné podmienky k Rámcovej zmluve o preprave dreva platné od 01.4.2022 Viac

Nové Technicko-preberacie podmienky

Vážení dodávatelia,
Predstavujeme vám Technicko-preberacie podmienky pre privátny sektor platné od 1.3.2022 (doplnenie sortimentu LG A/B) Viac

Školenia vodičov počas Covid 19

Vážení dopravcovia, pozrite si podrobné informácie ohľadom školenia vodičov počas COVID 19. Viac

Plán školení dopravcov

Vážení dopravcovia, zverejnili sme aktuálny plán školení dopravcov. Viac

Čo je WLS

Software na organizovanie nákupu a predaja dreva a biomasy ako aj na plánovanie prepravy a nakládky obchodovaného tovaru. Viac

Správne vypĺňanie dodacích listov

Pre plynulý prechod bránou, priebeh váženia a pre splnenie zákonných podmienok na prepravu dreva je potrebné vyplniť správne údaje na súhlasných listoch. Viac

Kompletný profesionálny servis pri nákupe a predaji dreva a biomasy

komplexné služby pre vlastníkov lesov