Novinky

Školenia vodičov počas Covid 19

Vážení dopravcovia, pozrite si podrobné informácie ohľadom školenia vodičov počas COVID 19. Viac

Plán školení dopravcov

Vážení dopravcovia, zverejnili sme aktuálny plán školení dopravcov. Viac

Čo je WLS

Software na organizovanie nákupu a predaja dreva a biomasy ako aj na plánovanie prepravy a nakládky obchodovaného tovaru. Viac

Správne vypĺňanie dodacích listov

Pre plynulý prechod bránou, priebeh váženia a pre splnenie zákonných podmienok na prepravu dreva je potrebné vyplniť správne údaje na súhlasných listoch. Viac

Kompletný profesionálny servis pri nákupe a predaji dreva a biomasy

komplexné služby pre vlastníkov lesov