• Novinky

NOVINKY

Rozširujeme náš tím

Rozširujeme náš tím

Manažér ťažby drevnej hmoty

Regionálny nákupca

Špecialista logistiky

Nové Technické a obchodné podmienky k RZ o preprave dreva a nová Rámcová zmluva

Nové Technické a obchodné podmienky k RZ o preprave dreva a nová Rámcová zmluva

Vážení dopravcovia,

Predstavujeme vám nové Technické a obchodné podmienky k RZ o preprave dreva ako aj novú Rámcovú zmluvu o preprave dreva platnú od 01.04.2024.

Rámcovú zmluvu na prepravu dreva (ďalej „zmluva“) vám odošleme na vašu korešpondenčnú adresu 2.4.2024.

Ospravedlňujeme sa za meškanie spôsobené technickým problémom.

Do doby, kým vám bude vytlačená a z našej strany podpísaná zmluva doručená, vám dávame k dispozícii jej vzor.

Do novej verzie Technických a obchodných podmienok ku zmluve sme zapracovali najdôležitejšie časti Prílohy „J“ a v Prílohy „J.2“, ktoré už nebudú osobitnými prílohami zmluvy.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Nové Obchodné podmienky platné od 01.02.2024 pre kontrakty uzavreté od 01.02.2024

Nové Obchodné podmienky platné od 01.02.2024 pre kontrakty uzavreté od 01.02.2024

Vážení dodávatelia,

Predstavujeme vám nové  Obchodné podmienky platné pre kontrakty uzavreté od 01.02.2024

Obchodné podmienky platné od 01.02.2024