• Novinky

NOVINKY

Školenia vodičov počas COVID-19

Školenia vodičov počas COVID-19

Vážení dopravcovia,

počas obdobia COVID-19 sú vodiči povinní vykonať školenia u svojho zamestnávateľa - fyzická účasť na školeniach v priestoroch MSCP je dočasne zrušená!