GPS

Všetky autá musia byť vybavené GPS zariadením kompatibilné s našim systémom (viac informácií Vám poskytneme osobne).Aktuálne spolupracujeme s firmami GX Solution a Commander, ktoré poskytujú toto GPS zariadenie.Podmienky používania GPS nájdete v dokumente (TOP) Technické a obchodné podmienky k Rámcovej zmluve o preprave dreva.