Bezpečnosť

Z hľadiska zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné sa pri nakládke vozňov riadiť nasledovnými pravidlami: