Trvalo udržateľný rozvoj

Spoločnosť SLOVWOOD Ružomberok, a.s. sa pri svojom podnikaní riadi princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Keďže pôsobíme v drevárskom priemysle, cítime zodpovednosť voči našej planéte. Našim cieľom je plnohodnotné zachovanie životného prostredia pre ďalšie generácie. Obnova slovenských lesov, spolupráca s lesníckym sektorom, podpora certifikácie lesov a práca na lepšom vnímaní zelenej ekonomiky sú našimi prioritami.

Hlásime sa k Systému riadenia trvalo udržateľného rozvoja (SDMS) vrátane všetkých jej politík a zároveň sa stotožňujeme s Politikou trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti MONDI SCP, a.s.