Certifikačná schéma FSC®

Forest Stewardship Council®  je nezávislá, medzinárodná, mimovládna organizácia (združenie), ktorá bola založená v roku 1993 v Mexiku. FSC  poskytuje pre ľudí s rôznymi záujmami a zameraním fórum na diskusiu, úvahy, analýzu a riešenie problémov o obhospodarovaní lesov v danej krajine a svete. Cieľom organizácie je podpora zodpovedného obhospodarovania lesov v celosvetovom meradle. FSC  vytvorila systém certifikácie lesov (10 princípov a 56 kritérií), ktorý umožňuje identifikovať environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov.

Certifikát FSC