BIOMASA

DUŠAN BUDA

vedúci nákupu biomasy

mail dusan.buda@mondigroup.com

 Mobil: +421 910 555 880