• Nakupujeme

ČO NAKUPUJEME

Spoločnosť SLOVWOOD Ružomberok, a.s. sa zameriava na nákup triedených aj netriedených sortimentov dreva - piliarske, vlákninové aj palivové ako aj na nákup širokého sortimentu a druhov listnatého aj ihličnatého dreva.

Nakupujeme predovšetkým  listnaté vlákninové drevo všetkých drevín okrem lipy, ktorá nie je zahrnutá  do nášho výrobného procesu.

Zaoberáme sa taktiež aj nákupom kvalitnejších sortimentov (piliarskej guľatiny), ktoré  dodávame našim zmluvným obchodným partnerom a sesterským podnikom najmä na Slovensku a v priestore centrálnej Európy.