Vzory nákladných listov

Pre správnu organizáciu železničnej prepravy je potrebné riadiť sa inštrukciami na vypísanie vnútroštátneho nákladného listu.

Inštrukcie na vypísanie vnútroštátneho nákladného listu na prepravu do Mondi SCP            (platné len pre listnaté drevo)

Od 1.3.2021 dochádza ku zmene pri účtovaní poplatku za pobyt vozňa pri nakládke. Tento poplatok nebude účtovaný k dovoznému a hradený našou spoločnosťou, ale bude ho uhrádzať priamo odosielateľ vozňa. Žiadame, aby v kolonke 15 VNL bolo označené krížikom len dovozné bez doplnenia DP poplatkov.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktuje našu kolegyňu Andreu Hudákovú:

+421 910 555 789 : andrea.hudakova@mondigroup.com


 

 

Postup pri elektronickom podaji zásielok

Pre elektronický podaj zásielky je potrebné mať zriadený prístup do zákazníckeho portálu ISP Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.

 

Používateľská príručka  Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s