Zmluvné pravidlá spolupráce

Nové Technické a obchodné podmienky k RZ o preprave dreva platné od 01.05.2024

 

Vážení prepravcovia, dovoľujeme si vám predstaviť nové Technické a obchodné podmienky k Rámcovej zmluve o preprave platné od 01.05.2024

 

Nové Technické a obchodné podmienky k Rámcovej zmluve o preprave platné od 01.05.2024