Zmluvné pravidlá spolupráce

Pre začatie spolupráce s našou spoločnosťou ohľadom prepravy dreva je potrebné uzavrieť nižšie uvedené zmluvy.

 

(RZ) Rámcová zmluva o preprave dreva

(TOP) Technické a obchodné podmienky k Rámcovej zmluve o preprave dreva

Príloha J k Rámcovej zmluve o preprave dreva

Príloha J.2 k Rámcovej zmluve o preprave dreva