Začiatok spolupráce s novým autodopravcom

Pre začiatok spolupráce kontaktujte vedúceho oddelenia logistiky Ing. Jána Kútnika (jan.kutnik@mondigroup.com; 0910 555 784)Na zaevidovanie Vašej spoločnosti ako dopravcu budete potrebovať:

  • Výpis z obchodného registra (nie starší ako jeden mesiac)
  • Potvrdenie čísla Vášho účtu
  • Potvrdenie Vášho IČO a IČ DPH
  • Kontaktný e-mail
  • Kontaktné tel.číslo