Certifikačné schémy

Certifikačné značky FSC® PEFC™ sú 2 najznámejšie celosvetovo uznávané  schémy zabezpečujúce kontrolu legálnosti pôvodu nakupovaného dreva a výrobkov z neho.

Taktiež sú garanciou trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, so zachovaním lesov aj pre budúce generácie. 

Obidve certifikačné schémy FSC® (FSC-C007690) a PEFC™ (PEFC/23-31-35) zaručujú, že drevo je sledované a pochádza z dobre obhospodarovaných lesov. Spoločnosť SLOVWOOD Ružomberok, a.s je vlastníkom certifikátov dodávateľského reťazca Chain-of-Custody.