Nákup z privátneho sektora

 

Pre dodávky dreva do Mondi SCP kontaktujte:

vedúceho oddelenia nákupu Romana Sucháňa

mail  roman.suchan@mondigroup.com

 Mobil: +421 910 555 318

 Tel.:    +421 44 436 2628

alebo regionálneho nákupcu podľa príslušného regiónu.