Všeobecné informácie

Železničná preprava je v súčasnosti jedným z najekonomickejších a najekologickejších spôsobov veľkoobjemovej prepravy tovarov.

Naša spoločnosť sa zameriava na maximálne využitie tohto typu prepravy. Aktuálne železničnou dopravou dovážame viac ako polovicu všetkých dodávok.

Pri železničnej preprave spolupracujeme s viacerými dopravcami, najmä však s národným dopravcom ZSSK Cargo.

Využívame univerzálne ako aj špeciálne nákladné vozne. Preprava je realizovaná prostredníctvom jednotlivých vozňov, ucelených vlakov, logistických vlakov, prípadne pomocou kontajnerového systému.

Zameriavame sa na aplikáciu rôznych inovačných metód ktoré minimalizujú prepravné náklady a zvyšujú kapacitu prepraveného tovaru.