Technicko - preberacie podmienky

S našimi dodávateľmi uzatvárame zmluvy na dodávku reziva, ktoré sú uzatvorené v súlade s Technicko - preberacími podmienkami.