Zmluvné podmienky

S našimi dodávateľmi uzatvárame kvartálne (krátkodobé) a rámcové (dlhodobé) zmluvy o nákupe drevnej hmoty, ktoré sú uzatvorené v súlade s obchodnými a Technicko - preberacími podmienkami.