Špecifikácia

Na účely výroby pary pre technológiu výroby papiera pre Mondi SCP energetika Ružomberok zabezpečujeme dodávky drevnej energetickej štiepky (zostatková energetická biomasa).

Kvalitatívne podmienky:

Bližšia špecifikácia:

  • rozmery štiepky:  5 - 50 mm; do 15 % podielu frakcie do 5 mm a nad 50 mm
  • vlhkosť: do 50 %
  • obsah kôry:  30%
  • obsah lístia, ihličia:  do   5 %
  • obsah hniloby:   do   3 %
  • obsah prachových častíc: do   2 %
  • podiel drobných minerálnych nečistôt:  do 0,3 %

vrstvenie materiálu rôzneho druhu v kamióne je neprípustné

kvalitatívne triedy:                                                 

  odrezková štiepka:                                   lesná štiepka:                          drvená biomasa: