WLS

WLS je software spoločnosti SLOVWOOD Ružomberok, a.s. ktorý slúži na organizovanie nákupu a predaja dreva a biomasy do Mondi SCP a pre externých odberateľov ako aj na plánovanie prepravy a nakládky obchodovaného tovaru.

WLS poskytuje komplexný prehľad o plánovaných a realizovaných dodávkach, umožňuje zobrazenie kontraktov a riešenie reklamácií.

WLS slúži na zabezpečenie odvozu nakúpenej hmoty a zmluvne dohodnutej rovnomernosti dodávok od dodávateľa ako aj na operatívne riešenie logistických problémov.

Prihlásenie do WLS