Tender na dodávky biomasy

Dodávky drevnej energetickej štiepky pre Mondi SCP obstarávame spravidla na obdobie jedného kvartálu prostredníctvom výberového konania podľa jednotlivých dodacích podmienok INCOTERMS:

  • DAP (dodané na miesto)
  • FCA (naložené na dopravnom prostriedku)
  • EXW (zo závodu)

 

Výzva na predkladanie ponúk:

Momentálne nie je otvorený žiadny tender na dodávky biomasy do Mondi SCP.