Tender na dodávky biomasy

Dodávky drevnej energetickej štiepky pre Mondi SCP obstarávame spravidla na obdobie jedného kvartálu prostredníctvom výberového konania podľa jednotlivých dodacích podmienok INCOTERMS:

  • DAP (dodané na miesto)
  • FCA (naložené na dopravnom prostriedku)
  • EXW (zo závodu)

 

Výzva na predkladanie ponúk:

Na dodávky drevnej energetickej štiepky (zostatková energetická biomasa) pre Mondi SCP, a.s. v období apríl – jún 2021

Formulár na vypracovanie cenovej ponuky_II. Q_2021

Žiadosť o cenovú ponuku_DAP_II Q 2021

Žiadosť o cenovú ponuku_FCA_II Q 2021

Žiadosť o cenovú ponuku_EXW_II Q 2021

 

Ponuky je možné predkladať len v písomnej forme do 20.3.2021.