Tender na dodávky biomasy

Dodávky drevnej energetickej štiepky pre Mondi SCP obstarávame spravidla na obdobie jedného kvartálu prostredníctvom výberového konania podľa jednotlivých dodacích podmienok INCOTERMS:

  • DAP (dodané na miesto)
  • FCA (naložené na dopravnom prostriedku)
  • EXW (zo závodu)

 

Výzva na predkladanie ponúk:

                      Tender na dodávky biomasy do MSCP na apríl - jún 2023

 

Vážený obchodný partner,

dovoľte, aby sme Vás informovali o aktuálne prebiehajúcej VÝZVE NA PREDLOŽENIE PONUKY na dodávky drevnej energetickej štiepky (zostatková energetická biomasa) pre Mondi SCP, a.s.

V prípade, že máte záujem sa výberového konania zúčastniť, ponuku je potrebné predložiť písomne najneskôr do 03.04.2023.

Formular na vypracovanie cenovej ponuky_apríl - jún 2023

Žiadosť o cenovú ponuku_DAP_apríl - jún 2023

Žiadosť o cenovú ponuku_EXW_apríl - jún 2023

Žiadosť o cenovú ponuku_FCA_apríl - jún 2023