Tender na dodávky biomasy

Dodávky drevnej energetickej štiepky pre Mondi SCP obstarávame spravidla na obdobie jedného kvartálu prostredníctvom výberového konania podľa jednotlivých dodacích podmienok INCOTERMS:

  • DAP (dodané na miesto)
  • FCA (naložené na dopravnom prostriedku)
  • EXW (zo závodu)

 

Výzva na predkladanie ponúk:

 

 

Tender na dodávky biomasy do MSCP na jún - september 2022

 

Vážený obchodný partner,

dovoľte, aby sme Vás informovali o aktuálne prebiehajúcej VÝZVE NA PREDLOŽENIE PONUKY na dodávky drevnej energetickej štiepky (zostatková energetická biomasa) pre Mondi SCP, a.s.

V prípade, že máte záujem sa výberového konania zúčastniť, ponuku je potrebné predložiť písomne najneskôr do 27.5.2022.

Formular na vypracovanie cenovej ponuky_jún - september_2022

Žiadosť o cenovú ponuku_DAP_jún - september_2022

Žiadosť o cenovú ponuku_EXW_jún - september_2022

Žiadosť o cenovú ponuku_FCA_jún - september_2022