Dodávky do Mondi SCP - Štátne Lesy

Naším najväčším dodávateľom drevnej hmoty do Mondi SCP sú Štátne Lesy Slovenskej Republiky.

So Štátnymi Lesmi SR spolupracujeme rešpektujúc kapacitu ekosystémov pri zachovaní prírodných hodnôt a biologickej rozmanitosti.

Pri dodávkach zo Štatnych Lesov spolupracujeme s odštepnými závodmi: Šaštín, Smolenice, Levice, Topoľčianky, Prievidza, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina, Čadca,Námestovo, Vranov, Prešov, Liptovský Hrádok, Beňuš, Čierny Balog, Slovenská Ľupča, Žarnovica, Kriváň, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Košice, Sobrance.

 

Pre otázky ohľadom dodávok dreva zo Štátnych Lesov kontaktujte prosím obchodného konzultanta pre Štátne Lesy