Všeobecné informácie

Spoločnosť SLOVWOOD Ružomberok, a.s. zabezpečuje dodávky drevnej energetickej biomasy (zostatkovej energetickej biomasy) pre Mondi SCP, a.s.

Od koho nakupujeme?

Od vlastníkov lesa, od urbariátov, lesných komposesorátov, pozemkových spoločenstiev, mestských a obecných lesov a ostatných subjektov.

Čo nakupujeme?

V oblasti nákupu máme záujem o zostatkovú energetickú biomasu - dendromasu: nehrubie, zvyškovú hmotu po ťažbe, vrcholce, palivové drevo a iné zostatkové materiály vhodné na energetické využitie. 

  • Ihličnatá lesná štiepka
    Ihličnatá lesná štiepka
  • Lesná štiepka drvená
    Lesná štiepka drvená
  • Technologická štiepka - listnatá odkôrnená
    Technologická štiepka - listnatá odkôrnená