Pravidlá železničnej dopravy

Na dopravu dreva do Mondi SCP Ružomberok akceptujeme nasledovné rady vozňov naložené do
max. 80t brutto, min. 28 ton:

  • Ea
  • Res
  • Sps
  • Snps
  • Roos
  • Laa
  • Sgnss + Innforeight palety

Špecifikácia nákladných vozňov ZSSK Cargo.