Importné dodávky

Nakoľko možnosti zdrojov listnatej drevnej hmoty sú v našej krajine limitované, spolupracujeme so susednými európskymi krajinami. Obchodný vzťah na dodávky dreva zo zahraničia je  založený na spoločnom záväzku k rovnakým environmentálnym hodnotám ako aj na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. 

Spoločnosť SLOVWOOD Ružomberok, a.s. obchoduje s krajinami východnej, západnej, severnej a južnej Európy.

Pre možnosť spolupráce kontaktujte prosím obchodného zástupcu pre importné dodávky.