Všeobecné informácie

Ihličnatá drevná hmota (guľatina, vláknina) je nezanedbateľnou časťou trhu s drevnou hmotou. Sme súčasťou a partnermi komplexu spoločností, ktoré spracovávajú rozličné sortimenty aj ihličnatej drevnej hmoty. Naša spoločnosť aj týmto spôsobom aktívne reaguje na požiadavky, príležitosti, výzvy, či problémy globalizovaného a vzájomne prepojeného lesnícko-drevárskeho sektoru. Našou úlohou je taktiež hľadať a prinášať inovácie, globálny pohľad a synergické efekty pre užívateľov lesa, drevospracujúci priemysel, logistiku a súvisiaci komplex vzájomne sa ovplyvňujúcich sektorov.