Základné požiadavky

Ak máte záujem stať sa našim dodávateľom, prosím kontaktujte regionálneho nákupcu.

Na zaevidovanie Vašej spoločnosti ako dodávateľa budete potrebovať:

  • Výpis z obchodného registra (nie starší ako jeden mesiac)
  • Potvrdenie čísla Vášho účtu
  • Potvrdenie Vášho IČO a IČ DPH
  • Kontaktný e-mail
  • Kontaktné tel.číslo