Upozornenie

Vážení dopravcovia, prosíme Vás, aby ste sa vyvarovali často opakovaných chýb pri autových dodávkach dreva a biomasy:

Preťažovanie kamiónov – max. brutto hmotnosť kamióna s drevom je 40t

Prekračovanie rýchlostných limitov v areáli odberateľov (najmä Mondi SCP)

Nesprávna obsluha GPS zariadení nainštalovaných v autách

Nedostatky v komunikácii s dodávateľmi (najmä ohľadom meškania alebo zrušenia príchodu na nakládku dreva)