Všeobecné informácie

Nákup prírezov je zabezpečovaný pre potreby MONDI SCP, a.s. Jedná sa o nákup širokého portfólia prírezov špecifikovanej kvality a rozmerov. Tieto prírezy sú používané na výrobu paliet v MONDI SCP a.s., ktoré sú neskôr využívané pri expedícii našich výrobkov. Prírezy sú tak vstupnou komoditou pre zabezpečenie výroby paliet a následnú expedíciu výrobkov MONDI SCP, a.s. našim zákazníkom. 

Aké prírezy nakupujeme?

Nákup prírezov je zabezpečovaný v zmysle kvalitatívnych, technických, rozmerových a logistických požiadaviek výroby paliet v MONDI SCP, a.s. V princípe sa jedná o nákup prírezov, ktoré už spĺňajú požadované parametre bez nutnosti ďalšieho spracovania a nákup hranolov, ktoré sú ďalej spracovávané na kocky.

Nákup prírezov a následná výroba paliet sú realizované v týchto drevinách:

  • smrek
  • jedľa
  • borovica
  • smrekovec
  • topoľ

Rozmerovú špecifikáciu možno zhrnúť do troch základných skupín: (údaje v mm)

  1. 15 x 80 x 630-1030
  2. 22 x 80/100/145 x 710-1200
  3. hranoly v dĺžke 2000