Všeobecné informácie

Spoločnosť SLOVWOOD Ružomberok, a.s poskytuje služby obchodovania s drevnou hmotou a jej ambíciou je byť prirodzene spájajúcim prvkom v dodávateľsko - odberateľskom reťazci od vlastníkov lesa až po spracovateľov drevnej hmoty. Usilujeme sa byť dlhodobým a stabilným obchodným partnerom nielen na slovenskom trhu a rozvíjať vzájomne rešpektujúce sa vzťahy. Svojim klientom ponúkame profesionálne a  konkurencieschopné riešenia, pri rešpektovaní etických hodnôt  a  princípov trvalej udržateľnosti. 

Naša spoločnosť je exkluzívnym nákupcom vlákninového dreva pre najväčšieho výrobcu papiera a celulózy na Slovensku, spoločnosť Mondi SCP, a.s. Pre túto spoločnosť nakupujeme listnaté drevo rozdelené do 3 skupín:

I.skupina   : buk, javor, jaseň, hrab, breza
II.skupina  : dub, cer, agát
III.skupina : topoľ, osika, jelša, vŕba, brest, čerešňa, gaštan

Jednotlivé dreviny sú zaradené do skupín a kvalitatívnych tried podľa ich využiteľnosti pri výrobe celulózy a trhových zvyklostí.

Taktiež vykupujeme aj cennejšie sortimenty listnatého dreva pre individuálnych klientov a ich špecifické požiadavky.