Špecifikácia

Naša spoločnosť zabezpečuje priame dodávky zostatkovej energetickej biomasy rôznym odberateľom podľa ich požiadaviek "na mieru" od vlastníkov lesa, od urbariátov, lesných komposesorátov, pozemkových spoločenstiev, mestských a obecných lesov a ostatných subjektov.

V súlade s legislatívnymi požiadavkami zabezpečujeme dodávky pre:

 • elektrárne - energetická štiepka
 • teplárne - energetická štiepka
 • technologické spracovanie - technologická štiepka
 • výrobcov palív na báze biomasy - piliny na výrobu briekiet a peliet
 • Ihličnatá lesná štiepka
  Ihličnatá lesná štiepka
 • Lesná štiepka drvená
  Lesná štiepka drvená
 • Technologická štiepka - listnatá odkôrnená
  Technologická štiepka - listnatá odkôrnená