• Novinky

Nové Technické a obchodné podmienky k RZ o preprave dreva a nová Rámcová zmluva

Nové Technické a obchodné podmienky k RZ o preprave dreva a nová Rámcová zmluva

Nové Technické a obchodné podmienky k RZ o preprave dreva a nová Rámcová zmluva

Vážení dopravcovia,

Predstavujeme vám nové Technické a obchodné podmienky k RZ o preprave dreva platné od 01.04.2024.

Rámcovú zmluvu na prepravu dreva (ďalej „zmluva“) vám odošleme na vašu korešpondenčnú adresu 2.4.2024.

Ospravedlňujeme sa za meškanie spôsobené technickým problémom.

Do doby, kým vám bude vytlačená a z našej strany podpísaná zmluva doručená, vám dávame k dispozícii jej vzor.

Do novej verzie Technických a obchodných podmienok ku zmluve sme zapracovali najdôležitejšie časti Prílohy „J“ a v Prílohy „J.2“, ktoré už nebudú osobitnými prílohami zmluvy.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Nové TOP k RZ o preprave