• Novinky

NOVINKY

Tender na prepravu dreva do MSCP

Tender na prepravu dreva do MSCP

Vážení dopravcovia,

Oboznamujeme Vás s tendrom na prepravu dreva do MSCP.

Technicko - preberacie podmienky pre privátny sektor od 1.4.2021

Technicko - preberacie podmienky pre privátny sektor od 1.4.2021

Vážení dodávatelia,

Predstavujeme vám nové Technicko-preberacie podmienky pre privátny sektor platné od 1.4.2021.

 

Školenia vodičov počas COVID-19

Školenia vodičov počas COVID-19

Vážení dopravcovia,

počas obdobia COVID-19 sú vodiči povinní vykonať školenia u svojho zamestnávateľa - fyzická účasť na školeniach v priestoroch MSCP je dočasne zrušená!