• Novinky

Tender na prepravu dreva do MSCP

Tender na prepravu dreva do MSCP

Tender na prepravu dreva do MSCP

Vážení dopravcovia,

Vzhľadom na skutočnosť že chceme pokračovať v prechode odvozu dreva vagónmi vás žiadame o prehodnotenie cien nakládky a dopravy autom.

Dokumenty k tendru sú na na nižšie uvedenom linku:

Výber dopravcov na odvoz dreva do Mondi SCP Ružomberok na obdobie od 1. júla do 31. decembra 2021

Ponuka cien za prepravu dreva do MSCP

Cenové ponuky zasielajte na mail bartolomej.kamenik@mondigroup.com do 23.6.2021.